Thursday, June 11, 2009

Beza Suka Dan Cinta

1- Di hadapan orang yang kita cinta, hati kita akanberdegup kencang. Tapi di hadapan orang yang kitasuka, hati kita akan gembira.

2- Di hadapan orang yang kita cinta, musimsentiasa berbunga-bunga. Di depan orang yang kitasuka, musim itu cuma berangin sahaja.

3- Jikalau kita lihat di dalam mata orang yangkita cinta, kita akan kaku. Tapi jika kita melihatke dalam mata orang yang kita suka, kita akantersenyum.

4- Di depan orang yang kita cinta, kita menjadimalu. Di depan orang yg kita suka, kita akantunjukkan imej yang sebenar.

5- Di depan orang yang kita cinta, lidah kelu untukberkata-kata. Di depan orang yang kita suka, kitaakan bebas berkata apa saja.

6- Kita tidak akan merenung mata orang yang kitacinta. Tapi kita akan selalu merenung mata orangyang kita suka.

7- Bila orang yang kita cinta menangis, kita aknturut jua menangis. Bila orang yang kita sukamenangis, kita akan cuba untuk membuat dia gembira.

8- Perasaan cinta bermula dari kata. Perasaan sukabermula dari telinga. Jadi, jikalau kita berhentimenyukai seseorang yang kita suka umpama kitamembuang telinga kita. Tapi jika cuba menutup matacinta berbuah menjadi airmata. Setiap orang yanghidup akan mengalami ini dalam hidup mereka.

No comments:

Post a Comment